Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20337
Title: Treść rocznika dziesiątego. Drugie półrocze RPEiS 9, 1929, z. 3-4
Keywords: Spis treści
Issue Date: 1930
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 10, 1930, z. 3, s. III-X
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20337
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1930, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001 Treść rocznika dziesiątego. Drugie półrocze RPEiS 10(3-4), 1930.pdf293.39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.