Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20362
Title: Spis treści RPEiS 12(1-2), 1932 - Treść rocznika dwunastego. Pierwsze półrocze 1932
Keywords: Spis treści
Issue Date: 1932
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 12, 1932, z. 1, s. III-XI
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/20362
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1932, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001 Spis treści RPEiS 12(1-2), 1932 - Treść rocznika dwunastego. Pierwsze półrocze 1932.pdf323.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.