Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20796
Title: Upowszechnianie dorobku naukowego w repozytoriach i bazach danych – działania komplementarne czy konkurencyjne?
Authors: Rychlik, Małgorzata
Keywords: bibliograficzno-abstraktowe bazy danych
repozytoria instytucjonalne
dorobek naukowy
otwarty dostęp
media społecznościowe
altmetria
interoperacyjność
bibliographic databases
institutional repositories
scientific output
open access
social media
altmetrics
interoperability
Issue Date: 2017
Citation: Rychlik, M. Upowszechnianie dorobku naukowego w repozytoriach i bazach danych – działania komplementarne czy konkurencyjne? W: Sójkowska, I., Derfert Wolf, L. (red.). Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju. III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech, Kraków, 26- 27 czerwca 2017. Stowarzyszenie EBIB, 2017. Materiały Konferencyjne EBIB, nr 25.
Abstract: Celem artykułu jest analiza trybu upowszechniania dorobku naukowego poprzez repozytoria i bazy danych, co w efekcie ma dać odpowiedź na pytanie o komplementarność bądź konkurencyjność działań odnoszących się do udostępniania dokumentów. Przedstawione zostaną typy obiektów archiwizowanych w obu typach platform, mechanizmy wzmacniające widoczność dorobku oraz efekty indeksacji zasobów cyfrowych w sieci w postaci wskaźników wykorzystania. Poruszony zostanie temat mediów społecznościowych intensyfikujących dystrybucję informacji o zasobach, jak również związane z nim zagadnienie agregacji danych altmetrycznych.
This article attempts to analyse the modes of dissemination of information on academic and scientific output via institutional repositories and data bases and is to show whether actions related to the above document distribution solutions and their flexibility and effectiveness complement or compete with each other in enhancing access to resources. Types of archived items in both types of platform and relevant mechanisms that enhance visibility of scientific output are presented as well as the effects of indexing digital resources available in the network in the form of resource usage indicators. Additionally, the article raises the question of the role of social media in intensification and dissemination of information on resources and the associated issue of the aggregation of data provided by altmetrics.
URI: http://hdl.handle.net/10593/20796
ISBN: 978-83-63458-08-9
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rychlik_Upowszechnianie_dorobku_naukowego.pdf3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons