Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21080
Title: O dążeniach do reformy ustroju w niektórych państwach a zwłaszcza w Polsce
Authors: Starzyński, Stanisław
Issue Date: 1930
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 10, 1930, z. 2, s. 334*-356*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/21080
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1930, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033 DR. STANISŁAW STARZYŃSKI RPEiS 10(2), 1930.pdf478.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.