Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2128
Title: Poezja młodopolska w kontekście stylów i prądów malarskich
Authors: Wysłouch, Seweryna
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Citation: Przestrzenie Teorii, nr 13, 2010, s. 323-327.
Abstract: Recenzja: Piotr Siemaszko, "Od akademizmu do ekspresjonizmu. Sugestie pikturalne w poezji polskiej końca XIX i początków XX wieku", Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007
URI: http://hdl.handle.net/10593/2128
ISBN: 978-83-232-2176-0
ISSN: 1644-6763
Appears in Collections:Przestrzenie Teorii, 2010, nr 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wysłouch_323-327.pdf122.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.