Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/21333
Title: Album prawników polskich. Album ekonomistów i statystyków polskich. Album socjologów polskich
Keywords: Album prawników polskich
Album ekonomistów i statystyków polskich
Album socjologów polskich
Issue Date: 1938
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 18, 1938, z. 1-2
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/21333
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1938, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003 Album prawników polskich. Album ekonomistów i statystyków polskich. Album socjologów polskich RPEiS 18(1-2), 1938.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.