Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21335
Title: Treść rocznika osiemnastego. Pierwsze półrocze 1938 RPEiS 18(1-2), 1938
Issue Date: 1938
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 18, 1938, z. 1, s. III-XI
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/21335
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1938, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001 Treść rocznika osiemnastego. Pierwsze półroczeRPEiS 18(1) (2), 1938.pdf360.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.