Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21338
Title: Sądownictwo RPEiS 18(2), 1938
Keywords: Sądownictwo
Przegląd orzecznictwa
Issue Date: 1938
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 18, 1938, z. 2, s. 402-447
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/21338
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1938, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
029 SĄDOWNICTWO RPEiS 18(2), 1938.pdf529.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.