Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/21477
Title: Jiří Marvan, Čeština tisíciletá. Zrod slovanského jazykového prostředí uprostřed Evropy. Vyd. 3., česky 2., částečně přepracované, Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně; Voznice: Leda, 2012. ISBN 978–80–7414–448–6, 978–80–7335–298–1
Authors: Vážanová, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka, 2013, nr 1, s. 73-75
URI: http://hdl.handle.net/10593/21477
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2013, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marvan.pdf374.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.