Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22097
Title: A feminist approach to security studies
Other Titles: Podejście feministyczne w studiach nad bezpieczeństwem
Authors: Gasztold, Aleksandra
Keywords: feminism
feminizm
gender
płeć
sex
security
bezpieczeństwo
security studies
political science
nauki o polityce
Issue Date: 2017
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2017, nr 3, s. 179-189.
Abstract: The main goal of this article is to present problems related to using a feminist approach in security studies. The starting point are some of the basic terms used in the internally diverse sphere of feminist theory and their application in the field of political science. An attempt is also made to define the objectives of selected feminist studies that can be used in the analysis of domestic and international security issues. The main thesis of the article is the assertion that security studies are dominated by assigned gender stereotypes and meanings embedded in the so-called male gaze.
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie problemów związanych ze stosowaniem podejścia feministycznego w badaniach nad bezpieczeństwem. Punkt wyjścia stanowią kwestie związane z podstawowymi terminami w obrębie zróżnicowanej wewnętrznie teorii feministycznej i ich zastosowania w obszarze nauk o polityce. Podjęto również próbę określenia celów wybranych badań feministycznych, które mogą być wykorzystane w analizie problemów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie, że w badaniach nad bezpieczeństwem dominują przypisane płci stereotypy i znaczenia wpisujące się w tzw. męskie spojrzenie.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22097
DOI: 10.14746/pp.2017.22.3.13
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2017, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aleksandra Gasztold, A feminist approach to security studies.pdf375.87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.