Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22280
Title: Poland towards the migration crisis of 2015–2016
Other Titles: Polska wobec kryzysu migracyjnego 2015–2016
Authors: Potyrała, Anna
Keywords: migration crisis
refugees
European Union
Poland
relocation
kryzys migracyjny
uchodźcy
Unia Europejska
Polska
relokacja
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2016, nr 2, s. 75-87.
Abstract: The migratory pressures brought to bear on the European Union member states since the early 2015 have deepened differences of approach to addressing the migration crisis, especially as regards the quota system adopted in September 2015. The paper presents Poland’s position on the escalating crisis, its arguments for abandoning the open door policy on immigration as well as the political and legal measures undertaken by Poland.
Presja migracyjna, jakiej państwa członkowskie Unii Europejskiej doświadczają od początków 2015 r., skutkuje w pogłębiających się różnicach w podejściu do problemu imigrantów, dotyczących zwłaszcza tzw. systemu kwotowego uzgodnionego we wrześniu 2015 r. Niniejszy artykuł prezentuje stanowisko Polski wobec narastającego kryzysu, uzasadniające konieczność odejścia od nieograniczonego przyjmowania imigrantów, a także ukazuje podjętą przez Polskę aktywność polityczną i prawną.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22280
DOI: 10.14746/pp.2016.21.2.6
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2016, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Potyrała, Poland towards the migration crisis of 2015–2016.pdf395.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.