Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22288
Title: Gminny podział administracyjny w świetle 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce
Other Titles: The municipal administrative division in the light of 25 years of local government in Poland
Authors: Kaczmarek, Tomasz
Keywords: Polska
podział terytorialny
reforma administracyjna
gmina
Poland
territorial division
administrative reform
commune
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2016, nr 1, s. 63-80.
Abstract: Artykuł przedstawia główne zmiany podziału terytorialnego Polski i ich ocenę na poziomie gminnym. Punktem odniesienia są reformy terytorialne w innych krajach UE, szczególnie tych, które podobnie jak Polska posiadają trójstopniową strukturę terytorialną. Podstawową tezą pracy jest stwierdzenie, że organizacja terytorialna administracji publicznej powinna zmieniać się w relacji do rozwoju procesów politycznych, gospodarczych, społecznych i co dla niej szczególnie istotne, także przestrzennych. Artykuł kończą rekomendacje związane z kierunkami przekształceń lokalnych struktur administracyjnych, takich jak łączenie (fuzje) gmin miejskich i wiejskich.
This paper seeks to present the changes in Poland’s territorial division and assess it at the local level (communes). The reference point is provided by the territorial reforms of other EU states, especially those with a three-tier structure, like in Poland. The basic thesis is that the territorial organization of public administration should change so as to keep up with political, economic, social and spatial processes, the latter bearing special importance for this. The paper concludes with recommendations for ways of changing local administrative structures, such as combining, or fusions of urban and rural communes.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22288
DOI: 10.14746/pp.2016.21.1.5
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2016, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomasz Kaczmarek, Gminny podział administracyjny w świetle 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.pdf744.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.