Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22659
Title: Polityka administracji George’a W. Busha wobec Bliskiego Wschodu – o planach demokratyzacji i stabilizacji gospodarczej regionu
Other Titles: The policy of the George W. Bush administration towards the Middle East – the plans of democratisation and economic stabilisation
Authors: Waśko-Owsiejczuk, Ewelina
Keywords: Stany Zjednoczone
George W. Bush
Bliski Wschód
bezpieczeństwo
demokracja
United States
George W. Bush
Middle East
security
democracy
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2015, nr 2, s. 21-35.
Abstract: Za rządów prezydenta George’a W. Busha, Stany Zjednoczone zaangażowały się w szereg inicjatyw na rzecz demokratyzacji i stabilizacji gospodarczej Bliskiego Wschodu. Zakładano, iż zmiana ustroju, szerzenie wolności politycznych oraz ekonomicznych zmniejszy ekstremizm i antyamerykanizm w regionie, co miało przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w USA. W niniejszym artykule autorka przeanalizowała założenia kluczowych inicjatyw uruchomionych podczas pierwszej kadencji G. W. Busha, uwzględniając wady i zalety programów, problemy przy ich realizacji. Przedstawiono również opinie krytyczne oraz reakcję krajów arabskich i państw europejskich na propozycje USA.
During the presidency of George W. Bush, the United States became involved in a number of initiatives aimed at the democratisation and economic stabilisation of the Middle East. The change of the political system there, the propagation of political and economic liberties were assumed to alleviate extremism and anti-Americanism in the region, thus translating into increased security both in the Middle East and the United States. The author of this paper analyses the assumptions of key initiatives implemented during the first term of George W. Bush, accounting for the strengths and weaknesses of these programmes and problems implementing them. She also presents the critical opinions and responses by Arab and European states to US proposals.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22659
DOI: 10.14746/pp.2015.20.2.2
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ewelina Waśko-Osiejczuk, Polityka administracji George’a W. Busha.pdf97.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.