Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22663
Title: Błędy i wypaczenia czyli o przyczynach porażki Ryszarda Grobelnego w poznańskich wyborach samorządowych w 2014 roku
Other Titles: Errors and aberrations, or the causes of Ryszard Grobelny’s defeat in the local government elections in Poznań in 2014
Authors: Ossowski, Szymon
Keywords: wybory samorządowe
kampania wyborcza
Poznań
Ryszard Grobelny
local elections
electoral campaign
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2015, nr 2, s. 75-86.
Abstract: W artykule dokonano analizy przyczyn porażki Ryszarda Grobelnego w wyborach na stanowisko Prezydenta Poznania. Autor tekstu stara się odpowiedzieć na kilka pytań: w jaki sposób, w tak krótkim czasie Jackowi Jaśkowiakowi udało się zbudować tak wysokie poparcie, jakie błędy popełnił Ryszard Grobelny, że po 16 latach Poznaniacy gremialnie powiedzieli „nie” swojemu wieloletniemu prezydentowi oraz czy pewne momenty kampanii można uznać za przesądzające o jej ostatecznym wyniku i jakie główne błędy popełnił w jej trakcie Ryszard Grobelny. Ważną część pracy stanowi analiza wyników badań exit poll przeprowadzonych na zlecenie Wielkopolskiej Telewizji Kablowej.
This paper analyses the causes of Ryszard Grobelny’s defeat in the elections for the office of President of Poznañ. It attempts to answer several questions: 1. how did Jacek Jaoekowiak manage to generate such an enormous support over such a short time? 2. what errors did Ryszard Grobelny commit that, after sixteen years, Poznanians largely rejected their longstanding president?, and 3. can some moments of the campaign be considered decisive for its final outcome, and what were the main errors Ryszard Grobelny committed in this campaign? A significant part of the study is devoted to an analysis of the results of the exit poll conducted for WTK (Wielkopolska Cable TV).
URI: http://hdl.handle.net/10593/22663
DOI: 10.14746/pp.2015.20.2.6
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymon Ossowski, Błędy i wypaczenia czyli o przyczynach porażki Ryszarda Grobelnego w poznań¬skich wyborach samorządowych w 2014 roku.pdf530.45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.