Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22702
Title: Kulturowa funkcja samorządu terytorialnego a rozwój czasopiśmiennictwa regionalistycznego w Polsce
Other Titles: The cultural function of local government in relation to the development of regional periodicals in Poland
Authors: Kowalczyk, Ryszard
Keywords: czasopisma regionalistyczne
kultura regionalna
samorząd terytorialny
regional periodicals
regional culture
local government
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2015, nr 2, s. 131-146.
Abstract: Autor potraktował instytucję samorządu terytorialnego w kategoriach czynnika wspierającego rozwój kultury, zwracając w szczególności uwagę na potrzebę wsparcia działalności czasopism o charakterze regionalistycznym. Badane zagadnienie osadzono na płaszczyźnie funkcji kulturowej samorządu terytorialnego. Wskazano na istotne, zarówno jednostkowe, jak i społeczne, przyczyny pozytywnej ingerencji samorządu terytorialnego w rozwój kultury regionu. Omówiono także ważną rolę czasopism regionalistycznych w kształtowaniu tożsamości regionu oraz rozwoju samorządności terytorialnej. W rezultacie zdefiniowano czasopismo regionalistyczne jako szczególnego rodzaju dobro publiczne, którego działalność powinna uzyskać ochronę i wsparcie samorządu terytorialnego.
The author approaches the institution of local government as a factor that supports the development of culture, and pays particular attention to the need to support regional periodicals. The issue under analysis is discussed within the framework of the cultural role of local government. Significant reasons for the advantageous involvement of local government in the development of a region’s culture, both individual and social, are discussed. The significant role of regional periodicals in shaping regional identity and advancing local governance is also discussed. Consequently, regional periodicals are defined as a special kind of public good which should enjoy the protection and support of local government.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22702
DOI: 10.14746/pp.2015.20.2.10
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ryszard Kowalczyk, Kulturowa funkcja samorządu terytorialnego a rozwój czasopiśmiennictwa regio-nalistycznego w Polsce.pdf98.14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.