Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22703
Title: Rocznicowe rytuały smoleńskie w perspektywie neodurkheimizmu
Other Titles: The rituals of Smoleńsk anniversaries in the view of neo-Durkheimism
Authors: Kołodziejczak, Małgorzata
Keywords: rytuał polityczny
mity polityczne
symbole polityczne
upamiętnianie – współczesne formy
neodurkheimizm
political ritual
political myths
political symbols
commemoration – modern forms
neo-Durkheimism
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2015, nr 2, s. 147-159.
Abstract: Artykuł dotyczy stosunkowo nowego zjawiska politycznego, jakim są rocznicowe rytuały smoleńskie. Autorka adoptując na użytek politologii antropologiczne i hermeneutyczne narzędzia analizy, opiera badania na fundamentalnej tezie Durkheima o istnieniu dwóch odrębnych porządków rzeczywistości – sacrum i profanum. Analizowany rytuał ma charakter komemoratywny, dlatego jest on konstruowany i praktykowany w porządku sacrum. Budowane są specjalne ramy dramaturgiczne, które pozwalają wydzielić ten czas i przestrzeń z życia codziennego oraz wpisać w owe ramy treści symboliczne, za pomocą których tworzy się i transmituje nowe konstrukty mityczne oraz dokonuje się sukcesja charyzmy.
The paper discusses a relatively new political phenomenon, that is the rituals of Smoleñsk anniversaries. The author applies anthropological and hermeneutic tools of analysis for the purposes of political science and founds her study on the fundamental thesis posed by Durkheim, that there exist two separate dimensions of reality – sacrum and profanum. The ritual under analysis is commemorative in nature, therefore it is constructed and practiced in the dimension of the sacrum. A certain dramaturgical framework is constructed which allows time and space to be separated from everyday life and encompass symbolic content, serving the purpose of the creation and transmission of new mythic constructs and the transfer of charisma.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22703
DOI: 10.14746/pp.2015.20.2.11
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Małgorzata Kołodziejczak, Rocznicowe rytuały smoleńskie w per¬spektywie neodurkheimizmu.pdf99.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.