Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22774
Title: Culture and Foreign Policy
Other Titles: Kultura i polityka zagraniczna
Authors: Banús, Enrique
Keywords: Common Foreign Policy
Maastricht Treaty
stereotypes
political sciences
culture in European integration
Wspólna Polityka Zagraniczna
Traktat z Maastricht
stereotypy
nauki polityczne
kultura w integracji europejskiej
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2015, nr 3, s. 103-118.
Abstract: The Maastricht Treaty includes as the “second pillar” of the European Union a Common Foreign and Security Policy that is designed to improve co-operation in foreign policy, co-operation which has existed informally since 1970. However in recent times (for example, the Libyan crisis), the European nations have not found the single voice that has been expected of them. The article asks for the reasons for the difficulty in improving this policy. As hypothesis a linkage to culture is established, understood as values and attitudes but also memories and remembrances. The article explores the possibility that the differences in the foreign policy are linked with the long life of these elements in the collective mentality.
Traktat z Maastricht stworzył II filar Unii Europejskiej – Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, która powstała w celu poprawieniu współpracy w zakresie polityki zagranicznej, współpracy, która istniała nieformalnie od 1970 roku. Mimo to ostatnio (na przykład w odniesieniu do kryzysu libijskiego) europejskie państwa nie znalazły wspólnego głosu, którego od nich oczekiwano. Przedmiotem artykułu jest pytanie o przyczyny trudności w udoskonalaniu tej polityki. Artykuł bada możliwość wynikania różnic w polityce zagranicznej z długiego okresu trwania tych elementów w mentalności zbiorowej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22774
DOI: 10.14746/pp.2015.20.3.8
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Enrique Banus, Culture and Foreign Policy.pdf116.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.