Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22867
Title: Polska i Niemcy wobec polityki wschodniej Unii Europejskiej i stosunków z Rosj w pierwszej dekadzie XXI wieku
Other Titles: Poland and Germany Attitude towards the Union's Eastern Policy and Relations with Russia in the First Decade of the 21st Century
Authors: Stolarczyk, Mieczysław
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 4/2010, s.29-66.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22867
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 4/2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MIECZYSŁAW STOLARCZYK Polska i Niemcy wobec polityki wschodniej Unii Europejskiej i stosunków z Rosją w pierwszej dekadzie XXI wieku.pdf197.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.