Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22917
Title: EU energy security in the context of The Russian Federation’s change in energy strategy: the geopolitical aspect
Other Titles: Bezpieczeństwo energetyczne w Unii Europejskiej w kontekście zmiany strategii energetycznej Federacji Rosyjskiej: aspekty geopolityczne
Authors: Chornii, Nazarii
Keywords: energy security
energy strategy
the European Union
Russian Federation
bezpieczeństwo energetyczne
strategia energetyczna
Unia Europejska
Federacja Rosyjska
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2015, nr 3, s. 167-175.
Abstract: The article analyses the significance of the relationships between the EU and Russia concerning energy, and the primary disadvantages stemming from latter day EU security issues in this field. Particular attention is paid to the peculiarities of European energy geopolitics with the influence of the processes between the EU and Russia, which outlines the relationship between the geopolitical processes and the changes in the energy sector, allowing the author to determine the impact of globalisation due to the changing EU energy strategy regarding security issues. Furthermore, attention is also given to how relevant is the aggressive nature of falling oil prices, by characterising the changing geopolitical effects and the assumed prospects of the strategy adopted by the Russians and its influence regarding the European political processes, whilst accounting for the reluctance of some EU countries to participate in the creation of a more secure common energy policy, emphasising the political impact on Russia and its relevance to Europe. Consequently, the author stresses the need for a consolidated EU approach to create a common energy strategy. In the absence of a common approach regarding the issue of energy security, it could lead to increased Russian political influence in the EU, triggering more threats to energy security.
Ostatnie wydarzenia na Ukrainie pokazały potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego UE. Starania Rosji zmierzające do zwiększenia wpływów w Europie, wraz z wykorzystaniem współczynnika mocy, jako narzędzia realizacji interesów geopolitycznych. UE starają się uniknąć uzależnienia od dostaw energii z Rosji, ze względu na dywersyfikację tras tranzytowych. Choć, niestety, do tej pory, istnieją różnice w formułowaniu wspólnej strategii energetycznej w UE. Fakt ten nie jest pomocny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego UE i wzmocnienia wspólnego Europejskiego rynku energii. Celem artykułu jest identyfikacja wpływu zmian w strategii energetycznej Rosji na bezpieczeństwo energetyczne UE.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22917
DOI: 10.14746/pp.2015.20.3.12
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazarii Chornii, EU energy security in the context of The Russian Federation’s change in energy strategy; the geopolitical aspect.pdf92.19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.