Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22920
Title: W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015
Other Titles: In search of solidarity. The European Union on the migration crisis of 2015
Authors: Potyrała, Anna
Keywords: uchodźcy
imigranci
kryzys migracyjny
Unia Europejska
koalicja niechętnych
refugees
immigrants
migration crisis
European Union
unwilling coalition
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2015, nr 4, s. 33-52.
Abstract: Kryzys migracyjny, z jakim zetknęła się Unia Europejska następstwie wydarzeń tzw. Arabskiej wiosny, nasilił się w 2015 r. w związku z konfliktem w Syrii i zapowiedziami rządu niemieckiego o udzieleniu ochrony wszystkim Syryjczykom, którzy wjadą na terytorium RFN. W konsekwencji presja migracyjna zwiększyła się i dotknęła przede wszystkim państwa tranzytowe Grecję i Węgry. Od tego momentu dało się zauważyć pogłębiające się różnice w podejściu do problemu imigrantów na tle propozycji Komisji Europejskiej z maja i września 2015 r. dotyczących tzw. systemu kwotowego.
The migration crisis which affected the European Union after the so-called Arab Spring intensified in 2015 as a result of the conflict in Syria, as well as due to the German promise to grant protection to all Syrians who entered the territory of Germany. Consequently, migration pressure increased and affected the transit countries: Italy, Greece and Hungary. Since that moment, deep differences have been visible concerning the ways to address the migration crisis, especially the quota system proposed in May and September 2015 by the European Commission.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22920
DOI: 10.14746/pp.2015.20.4.3
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Potyrała, W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015.pdf385.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.