Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22929
Title: Sport a komunikowanie w sferze publicznej: współuczestniczenie
Other Titles: Sport and communication in public discourse: participation
Authors: Godzich, Anna
Keywords: sport
słownictwo z zakresu piłki nożnej i sportu
komunikowanie polityczne
dyskurs publiczny
dyskurs polityczny
football and sports lexicon
political communication
public discourse
political discourse Data przekazania
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2015, nr 4, s. 131-144.
Abstract: Artykuł wpisuje się w część badań z zakresu leksyki piłki nożnej we współczesnym języku włoskim i polskim, które prowadzę. Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych zwrotów i wyrażeń zaczerpniętych przez uczestników życia publicznego, nadawców medialnych lub polityków ze słownictwa z zakresu sportu i piłki nożnej by skomentować sytuację polityczną w kraju. Sięganie po słownictwo sportowe stanowi w opinii autorki ważny element współczesnego funkcjonowania środków komunikowania masowego: pod wpływem globalizacji oraz za sprawą rosnących wpływów kultury popularnej język środków komunikowania masowego, w tym słownictwo z zakresu sportu, a w szczególności z zakresu piłki nożnej wdziera się nie tylko do życia codziennego, do naszej codzienności, ale również zadomawia się w dyskursie publicznym i politycznym.
The paper concentrates on the presence of football lexicon in Polish public discourse. Special emphasis is put on the notion of Bauman’s liquid modernity as an important constituent of the modern world. The notion is connected with language and lexicon change, particularly with the lexicon of languages for specific purposes. The paper underlines the importance of interpenetration between the football lexicon, common lexicon and political lexicon.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22929
DOI: 10.14746/pp.2015.20.4.10
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Godzich, Sport a komunikowanie w sferze publicznej; współuczestniczenie.pdf106.4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.