Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23185
Title: Międzynarodowe implikacje Arabskiej Wiosny
Other Titles: International implications of Arab Spring
Authors: Tarnawski, Marcin
Keywords: Arabska Wiosna
rewolucja
implikacje
Rosja
interwencja zbrojna
Arab Spring
revolution
implications
Russia
military intervention
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2014, nr 1, s. 19-32.
Abstract: Rewolucje w świecie arabskim wzbudzały ogromne zainteresowanie na całym świecie, głównie z powodu łatwości, z jaką panujący od lat dyktatorzy oddawali władzę (za wyjątkiem Syrii). Jednak zmiana władzy nie oznaczała faktycznej poprawy bytu ludzi, którzy doprowadzili do upadku tyranów. Cena wolności wydaje się być niepoliczalna, trudno więc jednoznacznie oszacować wszystkie koszty tzw. arabskich rewolucji: liczbę zabitych i wysiedlonych, zmiany wielkości gospodarek i poziomu życia, wpływ na najbliższych sąsiadów i sytuację w regionie. Jednym z głównych tematów Failed States Index 2012 była właśnie Arabska Wiosna, jednak obraz jaki przedstawiają autorzy jest pesymistyczny, a tytuł Was the Arab Spring Worth It?, mówi sam za siebie.
Revolutions in the Arab world sparked strong worldwide interest, mainly due to the ease with which long-reigning dictators were renouncing their power (except Syria). However, the shift of power has not made those who led to the overthrow of the tyrants any better off. As the price of freedom seems incalculable, it is difficult to assess unequivocally all the costs of the so-called Arab revolutions: the number of people killed and displaced, changes to the sizes of economies and standards of living, the impact on the immediate neighbors and on the situation in the region. Approximately 50,000 people died in total in the four most violent uprisings in Libya, Egypt, Yemen and Syria (where the uprising continues). In the 2012 edition of the annual Failed States Index issued by Foreign Policy, it was Libya and Syria where the most notable drops were observed (ranking 50th and 23rd respectively) with Yemen „moving up the scale” and being rated 8th in the world. One of the main issues touched upon in the Failed States Index 2012 was the Arab Spring in particular, but the picture painted by its authors turned out to be quite pessimistic and its title: Was the Arab Spring Worth It? does not leave much room for misinterpretation.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23185
DOI: 10.14746/pp.2014.19.1.2
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marcin Tarnawski, Międzynarodowe implikacje Arabskiej Wiosny.pdf97.03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.