Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23248
Title: Konflikt w Mali. Rebelia Tuaregów, islamiśeci i międzynarodowa interwencja
Authors: Kubiak, Krzysztof
Keywords: Mali
Tuaregowie
rebelia
interwencja
Mali
Tuareg
rebellion
intervention
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2014, nr 1, s. 351-368.
Abstract: W artykule omówiono genezę i przebieg bieżącego kryzysu politycznego w Mali. Autor nakreślił przyczyny strukturalnej słabości Mali wynikające z dokonanego w czasie dekolonizacji wytyczenia granic, przebieg konfrontacji między Tuaregami a rządem centralnym, wpływ upadku dyktatury Kadafiego w Libii na otwarcie nowej fazy konfrontacji, rolę ugrupowań islamistycznych na północy Mali oraz przebieg francuskiej interwencji w tym państwie. W sposób odrębny potraktowany został przypadek Mali jako klasycznego niemal „państwa upadłego”.
The paper discusses the origins and course of the current crisis in Mali. The author outlines the reasons for the structural weakness of Mali, resulting from the shape of the borderline drawn at the time of decolonization, the confrontation between the Tuareg and the central government, the impact of the collapse of Gaddafi’s dictatorship in Libya at the onset of a new stage in the confrontation, the role of Islamist groups in northern Mali, and the course of French intervention there. The case of Mali as an almost classic ‘fallen state’ is treated separately.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23248
DOI: 10.14746/pp.2014.19.1.22
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzysztof Kubiak, Konflikt w Mali. Rebelia Tuaregów, islamiści i międzynarodowa interwencja.pdf116.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.