Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23252
Title: Od Al-Dżaziry do Twittera – wpływ mediów na Arabską Wiosnę
Other Titles: From Al-Jazeera to Twitter. The Influence of the New Media on the Arab Spring
Authors: Bielińska, Kamila
Keywords: Arabska Wiosna
media
internetowa rewolucja
świat arabski
Arab Spring
Al-Jazeera
media
Internet revolution
Arab world
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2014, nr 1, s. 381-394.
Abstract: Internet odegrał ważną rolę podczas rewolucji w krajach arabskich, a sprawa wykorzystania tradycyjnych oraz nowych mediów jest nadal dyskutowana na wielu gruntach. Przekazywane informacje w systemach autorytarnych są starannie wyselekcjonowane, dlatego też Internet stał się ważnym medium na obszarze państw arabskich. Dzięki temu protestujący mogli swobodnie organizować się, informować i mówić światu o tym, co naprawdę dzieje się w ich krajach. Można oczywiście zadać pytanie, czy rewolucja może zostać przeprowadzona tylko za pomocą Internetu? Otóż nie – Internet jest jedynie narzędziem i środkiem w dążeniu do celu. Oczywiście o olbrzymim zasięgu i mocy.
The Internet played an important role during the revolution in the Arab countries, and the issue of utilizing both traditional and new media is still being discussed with respect to many aspects. The information which is transmitted in authoritarian states is carefully selected, therefore the Internet has become an important medium on the territory of Arab countries. Thanks to this, the protesters could easily organize themselves, and inform the world about what was really going on in their countries. One could, of course, ask whether a revolution can be carried out with the sole use of the Internet – but the answer is no. The Internet is only a tool and a means in pursuing a defined goal, albeit a means of an extensive range and enormous power.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23252
DOI: 10.14746/pp.2014.19.1.24
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamila Bielińska, Od Al-Dżaziry do Twittera – wpływ mediów na Arabską Wiosnę.pdf96.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.