Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24399
Title: Prorussisches Lobbying im gegenwärtigen Deutschland
Other Titles: Prorosyjski lobbing we współczesnych Niemczech
Pro-Russian lobbying in modern Germany
Authors: Janicka, Izabela
Keywords: Russia-Germany relations
Russlandversteher
pro-Russian lobbying
relacje rosyjsko-niemieckie
Russlandversteher
pro-rosyjski lobbing
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018, s. 127-137.
Abstract: The article presents the political and media process of the formation of the public opinion between Germany and the Russian Federation on the background of increasing the East-West crisis, especially taking into consideration the Neue Ostpolitik that Germany is following. With the beginning of the Ukraine-Russia conflict and after the western sanctions were imposed on Moscow, the Russia propaganda machine started to work on every political, economic and media level. The paper analyses its system and mechanism in the context of the dynamically changing international order. The author identifies the German Russlandversteher, defines the most active institutional forms of the German-Russia cooperation and economic contacts under the patronage of both governments that can have influence on decision process of the German government. To the most important actors in the Russian lobbying belong German political parties, representatives of the German world of culture, art, media, whose popularity can
Artykuł prezentuje polityczny i medialny proces formowania niemieckiej opinii publicznej na temat Federacji Rosyjskiej, który przybrał na sile po przyjęciu przez RFN nowej polityki wschodniej. Wraz z początkiem konfliktu ukraińsko-rosyjskiego i wprowadzeniem przez UE sankcji maszyna propagandowa Moskwy dotknęła wszystkie poziomy aktywności rosyjskiej w Niemczech. Ich analiza umożliwiła identyfikację tzw. Russlandversteher oraz instytucjonalnych form wzajemnych kontaktów, które mogły mieć wpływ na procesy decyzyjne rządu niemieckiego. Wymieniono również głównych aktorów lobbingu rosyjskiego, których popularność może modyfikować percepcję polityki rosyjskiej względem Ukrainy i UE.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24399
DOI: 10.14746/rie.2018.12.8
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08n-Janicka.pdf417.14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.