Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24404
Title: Aspekty polityki Unii Europejskiej wobec Afryki w kontekście kryzysu migracyjnego
Other Titles: Aspects of the policy of the European Union towards Africa in the context of migration crisis
Authors: Banach, Wawrzyniec
Keywords: Unia Europejska
kryzys migracyjny w Unii Europejskiej
działania zewnętrzne Unii Europejskiej
Europejska Polityka Sąsiedztwa
Europejska Służba Działań Zewnętrznych
European Union
migration crisis in the European Union
external actions of the European Union
European Neighbourhood Policy
European External Action Service
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018, s. 195-207.
Abstract: Celem artykułu jest przegląd polityki Unii Europejskiej wobec Afryki w kontekście kryzysu migracyjnego w latach 2011–2017. Analiza źródeł w postaci aktów prawnych i dokumentów Unii Europejskiej pozwoliła na identyfikację zmian w wymiarze zewnętrznym różnych polityk unijnych adresowanych do państw afrykańskich. W niniejszej pracy skupiono są na przedstawieniu ram polityki Unii Europejskiej wobec Afryki. Następnie przybliżono zjawisko intensyfikacji migracji z tego kontynentu do Europy. Zaprezentowano także odpowiedź Unii Europejskiej na problem wzmożonej presji na granice zewnętrzne.
The aim of the article is to explore the policy of the European Union towards Africa between 2011–2017 in the context of migration crisis. Analysis of the legal acts and soft law documents of the European Union allowed to recognize the changes in the external dimension of the different EU policies addressed to African countries. In the article author focused on the framework of the European Union policy towards Africa and the phenomenon of the intensified migration from this continent into Europe. Then, the reaction of the European Union to the high migration pressure on its external borders has been explored.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24404
DOI: 10.14746/rie.2018.12.13
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-Banach.pdf455.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.