Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24407
Title: Greece under SYRIZA government and the European Union
Other Titles: Grecja pod rządami SYRIZY a Unia Europejska
Authors: Ratajczak, Anna
Keywords: Greece
SYRIZA
Alexis Tsipras
financial crisis
Grecja
SYRIZA
Aleksis Tsipras
kryzys finansowy
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018, s. 243-254.
Abstract: In the paper, the author analyses three years of the rule of the left-wing SYRIZA in Greece. She discusses the basis of the party’s historical victory in the parliamentary elections in 2015. In addition, she analyses the course of negotiations with Greek creditors regarding the third economic adjustment programme for Greece. She also points out the necessity of gradual resignation from anti-austerity agenda and social reactions against introduced reforms. In the final part, the author of the paper outlines the current challenges of the Greek government.
Autorka w artykule poddaje analizie trzy lata rządów lewicowej SYRIZY w Grecji. Omawia podłoże historycznego zwycięstwa partii pod wodzą Aleksisa Tsiprasa w wyborach parlamentarnych w 2015 r. Ponadto analizuje przebieg negocjacji z greckimi wierzycielami dotyczącymi III programu pomocowego. Zwraca też uwagę na konieczność stopniowego odchodzenia od sprzeciwu wobec polityki oszczędności oraz reakcje społeczne na wprowadzane reformy. W końcowej części, autorka pracy wskazuje na bieżące wyzwania rządu greckiego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24407
DOI: 10.14746/rie.2018.12.16
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17a-RATAJCZAK.pdf465.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.