Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24408
Title: Central Asia on the way of One Belt, One Road – implications for the European Union
Other Titles: „Pas i Szlak” przez Azję Centralną – wnioski dla Unii Europejskiej
Authors: Fiedler, Radosław
Keywords: Central Asia
Belt and Road
European Union
Azja Centralna
Pas i Szlak
railway connections
Unia Europejska
połączenia kolejowe
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018, s. 255-266.
Abstract: China’s Belt and Road Initiative is both an opportunity and challenge for Central Asian countries and the European Union. As an initiative announced in Astana, it may make Europe closer to Asia through railway connections. Its scope, proposed infrastructural investments and different connections and routes, additional initiatives and diplomacy suggest OBOR is in line with the global Chinese strategy.
Inicjatywa Pasa i Szlaku stwarza możliwości jak i wyzwania dla regionu Azji Centralnej. Inwestycje infrastrukturalne wraz z rozwijającymi się połączeniami kolejowymi przybliżają ten region do Europy. Chińska inicjatywa wiąże się z koncepcją budowania strefy wpływów w regionie Azji Centralnej i stopniowego wypierania innych partnerów w tym państw Unii Europejskiej. W przygotowywanej nowej strategii UE wobec Azji Centralnej należy uwzględnić znaczenie Nowego Jedwabnego Szlaku z jego pozytywnymi jak i negatywnymi uwarunkowaniami.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24408
DOI: 10.14746/rie.2018.12.17
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18a-Fiedler.pdf426.26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.