Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24413
Title: Slovak Republic’s accession to the European Union
Other Titles: Przystąpienie Słowacji do Unii Europejskiej
Authors: Żarna, Krzysztof
Keywords: European Union
human rights
Slovakia
Vladimír Mečiar
Mikulaš Dzurinda
Unia Europejska
prawa człowieka
Słowacja
Vladimír Mečiar
Mikulaš Dzurinda
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018, s. 323-332.
Abstract: The article is based on the assumption that the politics of Vladimir Mečiar, in particular human rights breaches, negatively inluenced the process of Slovakia’s accession to the European Union. Another hypothesis is that in comparison to other countries of Central Europe, Slovak political parties reached a national consensus concerning accession to the European Union.
Niniejszy artykuł opiera się na założeniu, że polityka rządu Vladimira Mečiara, w szczególności liczne przypadki naruszeń praw człowieka, negatywnie wpłynęła na proces przystąpienia Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej. W porównaniu z innymi państwami regionu Europy Środkowej, w przypadku słowackich partii politycznych osiągnęły one narodowy konsensus dotyczący przystąpienia do Unii Europejskiej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24413
DOI: 10.14746/rie.2018.12.22
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23a-Zarna.pdf455.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.