Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24414
Title: Consumer policy in Poland’s process of accession to the European Union
Other Titles: Polityka konsumencka w procesie akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
Authors: Malczyńska-Biały, Mira
Keywords: integration
consumer policy
consumer rights
European Union
integracja
polityka konsumencka
prawa konsumentów
Unia Europejska
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018, s. 333-341.
Abstract: The article is based on an analysis of national and international legislation, on documentation and on the subject literature. It aims to present the adaptation process of Polish consumer policy to European standards. The article discusses the legal basis for the adjustment of national consumer legislation and the strategies of consumer policies towards the European Union. The second part of the article describes the process of adjustment of Polish legislation to the EU legislation. The last part includes concluding remarks and elaborations concerning the actual problems of the Union connected with the implementation of consumer-protection-related regulations into the national legal standards, the function and the role of relevant consumer policy.
Artykuł oparty jest na analizie międzynarodowych oraz krajowych aktów prawnych, dokumentów oraz literatury przedmiotu. Ma on na celu przedstawienie procesu dostosowania polskiej polityki konsumenckiej do standardów unijnych. W artykule omówione zostały podstawy prawne harmonizacji konsumenckich praw krajowych z prawem UE, jak również tożsamość krajowych strategii polityki konsumenckiej do unijnych. W kolejnej części artykułu analizie poddano proces dostosowania polskiego prawodawstwa do unijnego. Ostatnia część opracowania pełni rolę konkluzji, zawiera rozważania na temat faktycznych problemów Unii Europejskiej związanych z obowiązkiem implementacji regulacji dotyczących ochrony konsumenta do narodowych standardów prawnych oraz faktycznej funkcji i zasadności prowadzenia przez państwo odpowiedniej polityki konsumenckiej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24414
DOI: 10.14746/rie.2018.12.23
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 12/2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24a-Malczynska-Bialy.pdf387.11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.