Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24448
Title: Procedury ewaluacji czasopism, współczynniki wpływu i listy czasopism
Authors: Kulczycki, Emanuel
Keywords: ocena czasopism naukowych
ewaluacja nauki
monografia naukowa
komunikacja naukowa
Issue Date: 2019
Publisher: Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM
Citation: Kulczycki, E. (2019). Procedury ewaluacji czasopism, współczynniki wpływu i listy czasopism (Seria Raportów Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM, No. 8). Poznań: Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM.
Series/Report no.: Seria Raportów Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM;8
Abstract: Celem niniejszego raportu jest wskazanie wyzwań wynikających z oceny publikacji naukowych w ramach instytucjonalnej oceny nauki. Poprzedni raport poświęcony Procedurom instytucjonalnej ewaluacji nauki (Kulczycki 2019) wskazywał, że w obowiązującym w Polsce modelu nie jest możliwe utrzymanie balansu w ocenie różnych dyscyplin, a funkcjonujące rozwiązanie deprecjonuje punktowo nauki humanistyczne. Są to najważniejsze wyzwania, z którymi należy się zmierzyć, ulepszając obecny model oparty na formalnej ocenie monografii oraz „Wykazie czasopism punktowanych” (WCP). W niniejszym raporcie zostało zaprezentowane rozwiązanie z zakresu oceny publikacji obowiązujące do 2017 roku, czyli do okresu przeprowadzenia ostatniej Kompleksowej Ewaluacji Jednostek Naukowych. Prezentacja została podzielona na ocenę monografii oraz ocenę artykułów w czasopismach (a dokładniej ocenę czasopism). Następnie zostały przedstawione podstawowe informacje na temat produktywności publikacyjnej polskich naukowców, które umożliwiają zrozumienie skali przedsięwzięcia, jakim jest ocena publikacji w ramach instytucjonalnej ewaluacji nauki. W kolejnej części zostały zaprezentowane rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich, które mogą być ważnych punktem odniesienia w dyskusji nad kierunkiem proponowanych zmian.
Description: Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2016-2019 na podstawie umowy nr 0021/DLG/2016/10 z dnia 20 grudnia 2016 r.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24448
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Procedury_ewaluacji_czasopism.pdf3.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.