Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24448
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKulczycki, Emanuel-
dc.date.accessioned2019-03-07T09:58:07Z-
dc.date.available2019-03-07T09:58:07Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationKulczycki, E. (2019). Procedury ewaluacji czasopism, współczynniki wpływu i listy czasopism (Seria Raportów Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM, No. 8). Poznań: Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/24448-
dc.descriptionPublikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2016-2019 na podstawie umowy nr 0021/DLG/2016/10 z dnia 20 grudnia 2016 r.pl
dc.description.abstractCelem niniejszego raportu jest wskazanie wyzwań wynikających z oceny publikacji naukowych w ramach instytucjonalnej oceny nauki. Poprzedni raport poświęcony Procedurom instytucjonalnej ewaluacji nauki (Kulczycki 2019) wskazywał, że w obowiązującym w Polsce modelu nie jest możliwe utrzymanie balansu w ocenie różnych dyscyplin, a funkcjonujące rozwiązanie deprecjonuje punktowo nauki humanistyczne. Są to najważniejsze wyzwania, z którymi należy się zmierzyć, ulepszając obecny model oparty na formalnej ocenie monografii oraz „Wykazie czasopism punktowanych” (WCP). W niniejszym raporcie zostało zaprezentowane rozwiązanie z zakresu oceny publikacji obowiązujące do 2017 roku, czyli do okresu przeprowadzenia ostatniej Kompleksowej Ewaluacji Jednostek Naukowych. Prezentacja została podzielona na ocenę monografii oraz ocenę artykułów w czasopismach (a dokładniej ocenę czasopism). Następnie zostały przedstawione podstawowe informacje na temat produktywności publikacyjnej polskich naukowców, które umożliwiają zrozumienie skali przedsięwzięcia, jakim jest ocena publikacji w ramach instytucjonalnej ewaluacji nauki. W kolejnej części zostały zaprezentowane rozwiązania stosowane w innych krajach europejskich, które mogą być ważnych punktem odniesienia w dyskusji nad kierunkiem proponowanych zmian.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherCentrum Studiów nad Polityką Publiczną UAMpl
dc.relation.ispartofseriesSeria Raportów Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM;8-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectocena czasopism naukowychpl
dc.subjectewaluacja naukipl
dc.subjectmonografia naukowapl
dc.subjectkomunikacja naukowapl
dc.titleProcedury ewaluacji czasopism, współczynniki wpływu i listy czasopismpl
dc.typeKsiążkapl
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Procedury_ewaluacji_czasopism.pdf3.63 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.