Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24756
Title: Polityka energetyczna Unii Europejskiej w kontekście problematyki bezpieczeństwa gospodarczego
Other Titles: Energy policy of the European Union in the context of economic security issues
Authors: Tomaszewski, Krzysztof
Keywords: polityka energetyczna
sektor energetyczny
bezpieczeństwo gospodarcze
Unia Europejska
integracja europejska
Energy policy
energy sector
economic security
European Union
European integration
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1, s. 133-145.
Abstract: Artykuł stanowi analizę polityki energetycznej w kontekście bezpieczeństwa gospodarczego Unii Europejskiej. Jednym z kluczowych wyzwań, przed jakimi stoi UE, jest zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego zarówno jej członkom, jak również całej organizacji. Sektor energetyczny i polityka energetyczna stanowią integralny element strategii rozwoju Unii Europejskiej. Mogą one zarówno przyczyniać się do poprawy efektywności procesów integracyjnych, jak również stanowić przesłankę niepowodzenia projektu europejskiego. Celem artykułu jest dyskursywne zaprezentowanie wyzwań oraz problemów, jakie wiążą się z kształtowaniem europejskiej polityki energetycznej. Jej odpowiednie planowanie, zarządzanie oraz efektywne wdrażanie projektowanych w jej ramach mechanizmów stanowią conditio sine qua non sukcesu projektu integracyjnego. Brak skutecznych działań w tym zakresie grozi UE wzmocnieniem partykularyzmów narodowych, spowolnieniem gospodarczym, a w dalszej konsekwencji może powodować powolną erozję europejskiego systemu politycznego.
The article is an analysis of energy policy in the context of the economic security of the European Union. One of the key challenges facing the EU is to ensure the economic security both of its members, as well as of the entire organization. The energy sector and energy policy are an integral part of the European Union’s development strategy. They may contribute to improved effectiveness of the integration process or to the failure of the European project. The aim of this article is to examine the challenges and problems that are associated with the formation of European energy policy. For the integration project to succeed, it is imperative for this policy to be properly planned and managed. Failing to implement appropriate mechanisms and actions to ensure energy security (taken at Community level), poses threats of strengthened national particularities in the EU, economic slowdown and, consequently, a slow erosion of the European political system.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24756
DOI: 10.14746/pp.2018.23.1.9
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomaszewski.pdf391.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.