Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24758
Title: Podemos jako „partia-ruch”
Other Titles: Podemos as a „party movement”
Authors: Sobolewska-Myślik, Katarzyna
Keywords: hiszpańskie partie polityczne
ruchy społeczne
populizm
Spanish political parties
social movements
populism
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1, s. 163-170.
Abstract: W artykule przedstawiono genezę i sposób funkcjonowania hiszpańskiej partii politycznej Podemos, która powstała w roku 2014 i szybko uzyskała znaczącą pozycję w hiszpańskim systemie politycznym. Partia ta zazwyczaj określana jest jako ugrupowanie należące do nurtu populistycznego. W artykule przedstawione zostały argumenty na rzecz potraktowania Podemos jako emanacji hiszpańskiego ruchu społecznego znanego jako Ruch 15-M i tym samym zasadności analizowania jej również przy użyciu kategorii teoretycznej „partii-ruchu”, zaproponowanej przez Herberta Kitschelta. Zastosowanie tej kategorii nie oznacza negacji populistycznego charakteru Podemos, natomiast pozwala na bardziej precyzyjne uchwycenie specyfiki tego ugrupowania.
The article presents the origin and activity of the new Spanish political party, Podemos. This party was established in 2014 and quite quickly gained an important position in the Spanish political and party system. Podemos is usually qualified as populist. In the article, the author argues that Podemos can be viewed as a manifestation of the Spanish social movement named the 15-M Movement, and thus it can also be analyzed using the theoretical category of “movement party,” proposed by Herbert Kitschelt. While not denying the populist qualification of Podemos, this category allows more precise characteristics of this party to be captured.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24758
DOI: 10.14746/pp.2018.23.1.11
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SobolewskaMyslik.pdf346.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.