Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25289
Title: How the internet has influenced political campaigns in the United States in the 20th century
Other Titles: Jak Internet wpłynął na kampanie polityczne w Stanach Zjednoczonych w XX wieku
Authors: Tomaszewski, Norbert
Keywords: internet
presidential elections
Democratic Party
website
political campaign
Internet
wybory prezydenckie
Partia Demokratyczna
strona internetowa
kampania polityczna
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Przegląd Politologiczny nr 4, 2019, s. 143-152.
Abstract: Modern political campaigns in the United States need to combine the use of traditional and new media in order to let the candidate win. The emergement of social media allowed the campaign staffs to create a bond with the voter, through sharing and evaluating the content uploaded by the candidate. Nowadays, with the help of the internet, candidate is able to spend less time and money on the campaign, while interacting with a much bigger number of followers. The internet, however, is a rather new invention and only in the 21st century more than 50% of Americans started to use it on a daily basis. The study aims at determining how did the presidential candidates in the United States try to attract the voter with the help of the World Wide Web – what is more, it’s goal is to answer what kind of voter used the internet back in the 20th century and what kind of candidate would have the biggest chance to attract him.
Współczesne kampanie polityczne muszą sprawnie operować zarówno tradycyjnymi środkami przekazu, jak i nowymi mediami, by ich kandydat mógł wygrać. Rozwój social mediów pozwala nawiązać relację z wyborcą, poprzez możliwość udostępniania oraz interakcji kontentu udostępnianego przez kandydata. W dzisiejszych czasach, z pomocą internetu, kandydat może poświęcić mniejszą ilość pieniędzy oraz czasu na kampanię, jednocześnie mając dostęp do szerszej bazy potencjalnych wyborców. Warto jednak pamiętać, że internet jest nowym wynalazkiem, a na początku XXI wieku jedynie odrobinę ponad 50% Amerykanów miało do niego codzienny dostęp. Celem artykułu jest sprawdzenie w jaki sposób kandydaci w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych próbowali zachęcić wyborców do swojej kandydatury poprzez użycie internetu; co więcej, artykuł zadaje pytanie jaki typ wyborcy korzystał z internetu w XX wieku oraz jakiego typu kandydaci mieli największe szanse na zdobycie ich poparcia.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25289
DOI: 10.14746/pp.2019.24.4.10
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2019, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-Tomaszewski.pdf667.78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.