Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25290
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAdamczyk, Anita-
dc.date.accessioned2020-01-08T09:23:11Z-
dc.date.available2020-01-08T09:23:11Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny nr 4, 2019, s. 121-140.pl
dc.identifier.issn1426-8876-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25290-
dc.description.abstractThe purpose of this article is to analyze Polish migration policy after 2015. The author would like to show discrepancies between the political declarations and reality. Its purpose is also to show the position of the Law and Justice government regarding the EU’s policy on solving the migration crisis and Poland’s openness to admitting refugees/immigrants. The article proposes the thesis that the Polish government’s migration policy from 2015–2019 was inconsistent.pl
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest analiza polskiej polityki migracyjnej po 2015 roku. Autorka chciałaby ukazać rozbieżności między politycznymi deklaracjami a rzeczywistością. Celem artykułu jest także pokazanie stanowiska rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec polityki UE w sprawie rozwiązania kryzysu migracyjnego oraz otwartości Polski na rzecz przyjęcia uchodźców/imigrantów. W artykule postawiono tezę, że polityka migracyjna polskiego rządu w latach 2015–2019 była niespójna.pl
dc.language.isoengpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe WNPiD UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectimmigrantspl
dc.subjectrefugeespl
dc.subjectrelocationpl
dc.subjectPolish migration policypl
dc.subjectimigrancipl
dc.subjectuchodźcypl
dc.subjectrelokacjapl
dc.subjectpolska polityka migracyjnapl
dc.titleWishful thinking. The attitude of Polish government towards immigration after 2015pl
dc.title.alternativeZaklinanie rzeczywistości. Stanowisko polskiego rządu wobec imigracji po 2015 rokupl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/pp.2019.24.4.9-
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2019, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09-Anita-ADAMCZYK.pdf472.06 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.