Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25296
Title: Media Scandals as Fake News is Dangerous for the National Security
Other Titles: Skandale medialne jako „Fake News” są zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego
Authors: Angelova-Igova, Boryana
Keywords: media war
artificial events
journalistic ethics
philosophy of sport
wojna medialna
sztuczne wydarzenia
etyka dziennikarska
filozofia sportu
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Przegląd Politologiczny nr 4, 2019, s. 31-37.
Abstract: In a Requiem for Media Jean Baudrillard described the civil war in Timisoara, Romania, in 1989. He discovered that the war was to a large extent instigated by the mass media. Nowadays, the media have the possibility to decontextualize events and objectify them by placing them in a different context, alongside other decontextualized events. This could be very dangerous and lead to serious national security problems. Media could provoke social turbulence and “real” crimes. My aim in this paper is to describe this problem and show possible solutions. While following the methodology adopted, I examine case studies and analyze specific historical events.
W Requiem dla Mediów Jean Baudrillard opisał wojnę domową w rumuńskiej Timisoarze, która odbyła się w 1989 roku. Odkrył on, iż wojna ta została w znacznej mierze zainicjowana przez media masowe. Obecnie media mają możliwość dekontekstualizacji wydarzeń oraz ich obiektywizacji przez umieszczenie w innym kontekście obok innych zdekontekstualizowanych wydarzeń. Stanowi to istotne zagrożenie i może prowadzić do istotnych problemów z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Media mogą prowokować turbulencje społeczne i „prawdziwe” przestępstwa. Moim celem w tym artykule jest opisanie tego problemu i ukazanie możliwych rozwiązań. Stosując przyjętą metodologię, badam studia przypadków i analizuję wydarzenia historyczne.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25296
DOI: 10.14746/pp.2019.24.4.3
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2019, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03-Angelova-Igova.pdf309.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.