Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25549
Title: Migracje a rozwój Afryki Subsaharyjskiej
Other Titles: Migration and development in Sub-Saharan Africa
Authors: Kaczmarek, Filip
Keywords: migracje
rozwój
Afryka Subsaharyjska
migration
development
Sub-Saharan Africa
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny nr 1, 2020, s. 47-61.
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie wpływu migracji na rozwój w Afryce Subsaharyjskiej. Metoda zastosowana w tekście to analiza statystyczna danych wtórnych oraz danych prognozowanych przez ONZ i jego agendy, Grupę Banku Światowego, OECD oraz innych podmiotów (Galup, Afrobarometr). Drugą stosowaną metodą jest analiza teorii i badań ilościowych, dotyczących migracji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu migracji na rozwój Afryki Subsaharyjskiej. Kluczowa konkluzja tekstu to stwierdzenie, że migracja może mieć pozytywny wpływ na rozwój, ale nie jest sposobem na przezwyciężenie niedorozwoju Afryki Subsaharyjskiej.
The aim of the paper is to present the impact of migration on development in Sub-Saharan. The method used in the text is a statistical analysis of secondary data and data forecast by the UN and its agenda, the World Bank Group, OECD and other entities (Galup, Afrobarometer). The second method used is the analysis of theories and quantitative studies on migration, with particular emphasis on the impact of migration on the development of Sub-Saharan Africa. The key conclusion of the text is that migration can have a positive impact on development, but is not a way to overcome the underdevelop¬ment of Sub-Saharan Africa.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25549
DOI: 10.14746/pp.2020.25.1.4
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04-Kaczmarek.pdf378.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.