Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25560
Title: Między byciem sobą i możliwością stania się kimś innym – rozmowa z Zygmuntem Baumanem
Authors: Milas, Ryszard Hubert
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny nr 1, 2020, s. 175-182.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25560
DOI: 10.14746/pp.2020.25.1.13
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-Sprawozd.pdf282.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.