Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25608
Title: Pojęciowa konstrukcja świata religijnego. Przekonania religijne a procesy poznawcze
Authors: Sztajer, Sławomir
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM
Citation: Sztajer S.,Pojęciowa konstrukcja świata religijnego. Przekonania religijne a procesy poznawcze, Poznań 2018.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25608
ISBN: 978-83-64902-56-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pojeciowa_konstrukcja.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons