Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25680
Title: The circular and linear structure of political values and the three stereotypes about the left, center and right
Other Titles: Kołowa i linearna struktura wartości polititycznych oraz trzy stereotypy dotyczące lewicowości, centrowości i prawicowości
Authors: Maj, Przemysław
Keywords: circular matrix of meta-values
left
centre
right
political values
kołowa macierz metawartości
lewica
centrum
prawica
wartości polityczne
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny nr 2, 2020, ss. 59-72.
Abstract: The aim of the article is to give arguments against the presence of three stereotypes in political science concerning leftism, centrism and rightism. The first one involves the classification of political entities by indicating their place on the left-centre-right axis. The second is based on the belief that leftism, centrism and rightism can be narrowed down to specific levels of competition (e.g. views on the economy or religion). The third stereotype is “dogma” that the conflict over political values was initiated during the French Revolution. The author explains his position with reference to the psychological theory of Shalom H. Schwartz and the circular matrix of meta-value.
Celem artykułu jest przedstawienie argumentów na rzecz rezygnacji z utrwalania w nauce o polityce trzech stereotypów dotyczących lewicowości, centrowości i prawicowości. Pierwszy z nich polega na klasyfikowaniu podmiotów politycznych przez wskazywanie na ich miejsce na osi lewica–centrum–prawica. Podstawą drugiego jest przekonanie, że lewicowość, centrowość i prawicowość można zawęzić do określonych płaszczyzn rywalizacji (na przykład do poglądów na gospodarkę, kształt państwa, religię). Trzecim stereotypem jest „dogmat”, że konflikt o wartości polityczne został zapoczątkowany w okresie rewolucji francuskiej. Autor uzasadnia swoje stanowisko w odniesieniu do psychologicznej teorii Shaloma H. Schwartza oraz kołowej struktury wartości politycznych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25680
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04A-Maj.pdf399.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.