Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25832
Title: Teatr poznański w podróży (1870-1900). Repertuary występów i źródła do dziejów sceny polskiej w zaborach pruskim i rosyjskim
Authors: Kurek, Krzysztof
Keywords: historia teatru polskiego
podróż teatralna w XIX wieku
historia teatrów poznańskich w XIX wieku
teatry ogródkowe w XIX-wiecznej Warszawie
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Kurek K.,Teatr poznański w podróży (1870-1900). Repertuary występów i źródła do dziejów sceny polskiej w zaborach pruskim i rosyjskim, Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2019, ss. 435.
Abstract: Podstawowym celem tej książki jest możliwie najpełniejsza, wykraczająca zdecydowanie poza dotychczasowy stan badań, oparta na możliwie szerokiej bazie źródłowej rekonstrukcja nie tylko repertuarów, lecz także tras objazdów realizowanych przez zespół poznański w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku. Służyć temu ma m. in. sama kompozycja tomu umożliwiająca Czytelnikowi nie tylko wielopoziomową lekturę, lecz również zapoznanie się z bogatą i w większości nieznaną materią źródłową, która ustanawia porządek faktograficzny, a przede wszystkim przybliża koloryt epoki i społeczne konteksty działalności zespołów teatralnych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25832
ISBN: 978-83-7654-428-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WAiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!Teatr poznański w podróży_druk_2019_05_16.pdf63.93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons