Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26012
Title: The image of the “Russian hacker” and cyberphobia of the “digital environment”
Other Titles: Wizerunek „rosyjskiego hakera” i cyberfobii „środowiska cyfrowego”
Authors: Sidorov, Viktor Aleksandrovich
Keywords: cyberphobia
“digital environment”
political journalism
image of the enemy
Russian hackers
cyberfobia
„środowisko cyfrowe”
publicystyka polityczna
wizerunek wroga
rosyjscy hakerzy
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2020, 4, s. 107-114.
Abstract: The “digital environment” is perceived as a new situation in the political consciousness of the society, as well as a source of xenophobia in politics. In the context of political uncertainty in the world, journalism is becoming a vehicle for spreading cyberphobia – a new type of social fear. Cyberphobia is understood as a natural reaction of public consciousness to the intensification of new types of crimes against the individual and society with the use of “digital” technologies. The new informational reality has predetermined cyberthreats that appeared in the media leading to the most dangerous social phobia. This, for instance, has been combined with the idea of the “Russian hacker” and his personification as the world Evil.
„Środowisko cyfrowe” postrzegane jest jako nowa sytuacja w świadomości politycznej społeczeństwa, a także źródło ksenofobii w polityce. W kontekście niepewności politycznej na świecie dziennikarstwo staje się narzędziem szerzenia cyberfobii – nowego rodzaju społecznego strachu. Cyberfobia rozumiana jest jako naturalna reakcja świadomości społecznej na nasilenie się nowych rodzajów przestępstw przeciwko jednostce i społeczeństwu z wykorzystaniem technologii „cyfrowych.” Nowa rzeczywistość informacyjna z góry określiła cyberzagrożenia, które pojawiły się w mediach, prowadzące do najgroźniejszej fobii społecznej. To na przykład łączy się z ideą „rosyjskiego hakera” i jego personifikacją jako świata Zła.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26012
DOI: 10.14746/pp.2020.25.4.8
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08-Sidorov.pdfGłówny artykuł340.78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.