Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26085
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKwiek, Marek-
dc.date.accessioned2021-02-15T11:17:35Z-
dc.date.available2021-02-15T11:17:35Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationKwiek, M. (2020). Szkolnictwo wyższe w okresie transformacji jako przedmiot analiz – w kontekście fundamentalnej roli umiędzynarodowienia badań w nowej polityce naukowej. W: Jerzy Woźnicki (red.), Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie trzydziestolecia: 1989-2019. Warszawa: FRP, 2020. 43-76pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26085-
dc.description.abstractW prezentowanym tekście podejmuję się jednocześnie kilku zadań: w pierwszej kolejności poddaję krytycznej ocenie badania szkolnictwa wyższego prowadzone w okresie transformacji, zwłaszcza z punktu widzenia postępującej globalizacji nauki; następnie pokazuję w pięciu punktach, czego uczą nas dzisiaj badania szkolnictwa wyższego. Pokazuję rosnącą rolę współpracy międzynarodowej w badaniach i szczegółowo analizuję ostatnią dekadę (lata 2007-2017) zmian w umiędzynarodowieniu polskiej nauki w oparciu o rozległe dane, zestawiając je ze zmianami zachodzącymi w krajach UE. Następnie wyjaśniam, dlaczego współpraca międzynarodowa w badaniach znajduje się dzisiaj w centrum kariery akademickiej; i wreszcie wyciągam wnioski dotyczące kształtu nowej polityki naukowej, której istotnym elementem musi być wzmocnienie umiędzynarodowienia badań w momencie przechodzenia od epoki „naukowego nacjonalizmu” do epoki globalnej, usieciowionej nauki. Podsumowując, wskazuję na najważniejsze aspekty polityki naukowej w obszarze umiędzynarodowienia badań wynikające bezpośrednio z jednej strony z danych empirycznych, a z drugiej z najnowszych, globalnie prowadzonych badań szkolnictwa wyższego.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectszkolnictwo wyższepl_PL
dc.subjectwspółpraca międzynarodowa w naucepl_PL
dc.subjectglobalizacja naukipl_PL
dc.subjectusieciowienie naukipl_PL
dc.subjectbadania szkolnictwa wyższegopl_PL
dc.subjectpolityka naukowapl_PL
dc.titleSzkolnictwo wyższe w okresie transformacji jako przedmiot analiz – w kontekście fundamentalnej roli umiędzynarodowienia badań w nowej polityce naukowejpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_KRASP_Woznicki_Kwiek_2019.pdf284.42 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons