Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26086
Title: Międzynarodowa współpraca badawcza w Europie w świetle dużych danych i jej globalne konteksty
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: współpraca naukowa
współpraca międzynarodowa w nauce
globalizacja nauki
usieciowienie nauki
publikacje indeksowane
wzorce publikacyjne
nauka w Europie
współpraca krajowa
duże dane
Scopus
Issue Date: 2020
Citation: Kwiek, M. (2020). Międzynarodowa współpraca badawcza w Europie w świetle dużych danych i jej globalne konteksty. Nauka. 1/2020, s. 7-38
Abstract: Niniejsze studium prezentuje analizę bezprecedensowego wzrostu międzynarodowej współpracy badawczej w Europie pod kątem rozkładu współautorstwa i cytowań publikacji globalnie indeksowanych ostatniej dekadzie (lata 2009-2018). Dynamika zmian wyłaniająca się z tej analizy jest następująca: rosnący poziom współpracy międzynarodowej odciąga najważniejsze systemy europejskie od współpracy instytucjonalnej, przy stabilnej i silnej współpracy krajowej. Krajowa produkcja naukowa, czyli całkowita liczba publikacji pozostaje na stałym poziomie, a cały wzrost liczby publikacji w badanym okresie należy przypisać międzynarodowym publikacjom współautorskim, które stają się już nie tyle najważniejszą, co jedyną siłą napędową wzrostu liczby publikacji w Europie. W związku z pojawieniem się globalnej usieciowionej nauki, w której rola polityki krajowej we współpracy spada, a rola naukowców rośnie, kluczem do rozwoju współpracy w Europie (oraz w Polsce) jest gotowość poszczególnych naukowców do podejmowania współpracy międzynarodowej. Naukowcy współpracują na arenie międzynarodowej wtedy, kiedy jest to dla nich opłacalne pod względem prestiżu akademickiego, uznania naukowego i dostępu do finansowania badań, co sugerują trzy zaproponowane tutaj modele (model cyklu wiarygodności w nauce, model maksymalizacji prestiżu i model nauki globalnej). Łączna liczba analizowanych artykułów indeksowanych w bazie Scopus wyniosła 5,5 miliona, w tym 2,2 miliona artykułów napisanych w ramach współpracy międzynarodowej.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26086
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_miedzynarodowa_wspolpraca_badawcza_Nauka_2020_Nr1.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons