Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26157
Title: Volodymyr Zelensky: What has Been Done in the Past Year? What’s Next?
Other Titles: Wołodymyr Zelenski: Co zrobiono w minionym roku? Co dalej?...
Authors: Łukasz, Donaj
Keywords: Ukraine
European Union
Revolution of Dignity
presidency
prospects for European integration
Ukraina
Unia Europejska
rewolucja godności
prezydentura
perspektywy integracji europejskiej
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej nr 14, 2020, ss. 101-112.
Abstract: The paper sets out to assess the first year of Volodymyr Zelensky’s presidency. By analyzing the decision-making process followed by Zelensky (using the decision-making, institutional-legal, systems, induction and deduction methods), the author attempts to answer whether the process serves Ukraine and its long-term interests. By identifying the determinants affecting Ukraine’s foreign policy, the author tries to show the long term prospects for the country.
Treścią publikacji jest próba oceny pierwszego roku prezydentury W. Zełenskiego. Dokonując analizy procesu podejmowania decyzji przez W. Zełenskiego (posiłkując się metodą decyzyjną, instytucjonalno-prawną, systemową oraz indukcją i dedukcją) autor próbował odpowiedzieć, czy jest to działanie służące Ukrainie i jej dalekosiężnym interesom. Określając determinanty wpływające na politykę zagraniczną Ukrainy, autor starał się ukazać, co w dalszej perspektywie czeka kraj nad Dnieprem.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26157
DOI: 10.14746/rie.2020.14.6
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 14/2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06a-Donaj.pdfGłówny artykuł298.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.