Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26209
Title: Okolice poznańskiego jeziora Rusałka w doświadczeniu mieszkańców i użytkowników. Raport z badań studentek i studentów Wydziału Socjologii UAM
Authors: Basiński, Bartosz
Bolińska, Paulina
Bordych, Michał
Gąsiorowska, Aleksandra
Gutowska, Joanna
Jackowski, Jędrzej
Kazimierczak, Judyta
Klofik, Jakub
Kowalska, Kamila
Kuleczka, Patrycja
Matelska, Dagmara
Piekarzewicz, Julita
Radomski, Szymon
Ratajczak, Sandra
Rożek, Joanna
Sós, Krzysztof
Szepler, Adrianna
Zając, Anna
Editors: Kubera, Jacek
Keywords: Rusałka (jezioro)
Poznań
Sołacz
Ogrody
Wola
doświadczenie przestrzeni
Issue Date: 2020
Publisher: Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Abstract: Raport przedstawia wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych w lipcu 2020 r., podczas których podjęto problematykę współczesnych sposobów doświadczania jeziora Rusałka i jego okolic, wchodzących w skład trzech poznańskich osiedli samorządowych: Sołacza (wraz z Golęcinem), Ogrodów i Woli. Inspirację stanowiły zróżnicowane skojarzenia związane z tym miejscem, odwołujące się z jednej strony do wypoczynku i rekreacji, z drugiej do tragicznych wydarzeń z czasów wojny i okupacji. W badaniu wykorzystano metodę pogłębionych wywiadów jakościowych, kwestionariusza ankiety i analizy treści.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26209
Appears in Collections:Materiały dydaktyczne (WS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okolice poznańskiego jeziora Rusałka w doświadczeniu mieszkańców i użytkowników. Raport z badań studentek i studentów Wydziału Socjologii UAM.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons