Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26301
Title: Teatr Polski w Poznaniu jako scena narodowa? Kilka uwag o życiu teatralnym miasta w latach 1875-1918.
Authors: Kurek, Krzysztof
Keywords: życie teatralne Poznania w XIX i XX wieku
historia Teatru Polskiego w Poznaniu
idea Teatru Narodowego
życie kulturalne Polaków pod pruskim zaborem
Issue Date: 2021
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Miejskie Posnania
Citation: Teatr Polski w Poznaniu jako scena narodowa? Kilka uwag o życiu teatralnym miasta w latach 1875-1918, [w:] Poznański sposób na niepodległość, red. A. Gulczyński, Sz. Paciorkowski, Poznań 2021, s. 631-656.
Abstract: Artykuł zawiera rozważania dotyczące szczególnej roli Teatru Polskiego w Poznaniu, który w dobie zaborów był postrzegany jako Scena Narodowa wszystkich Polaków żyjących pod pruskim zaborem. Przywołane materiały prasowe ukazują swoistą sieć zależności wpływających na oblicze artystyczne i społeczny wizerunek polskiej sceny funkcjonującej w sercu pruskiej twierdzy. Twórcy związani z Teatrem Polskim musieli uwzględniać nie tylko własne aspiracje artystyczne, lecz także przeciwstawiać się na różne sposoby polityce germanizacyjnej.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26301
ISBN: 978-83-7654-425-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WAiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teatr Polski w Poznaniu jako scena narodowa.pdf7.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.