Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26394
Title: Anatomia spiskowych teorii dziejów. Próba rekonstrukcji metodologicznej
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Keywords: transformacja
Gorbaczow
Golicyn
KGB
spiskowa teoria dziejów
Popper
pierestrojka
komunizm
Solidarność
konspiracjonizm
Issue Date: 11-May-2021
Publisher: Instytut Pamięci Narodowej
Citation: K. Brzechczyn, Anatomia spiskowych teorii dziejów. Próba rekonstrukcji metodologicznej. W: R. Klementowski, J. Syrnyk, red. Aparat bezpieczeństwa. Studia nad działalnością i metodami pracy. Wrocław/Warszawa: IPN 2021, ss. 13-32.
Abstract: Celem artykułu jest analiza spiskowego (konspiracyjnego) myślenia o rzeczywistości społecznej. W rozdziale pierwszym analizuję poglądy Poppera na spiskową (konspiracyjną) teorię społeczeństwa, w drugim przedstawiam przegląd definicji spisku (konspiracji) i teorii spiskowych, by w trzecim zaprezentować rozważania nad epistemologiczną specyfiką teorii spiskowych, funkcjami społecznymi i społeczno-politycznych warunków, w jakich ten typ myślenia się rozpowszechnia. Rozdział czwarty ilustruję analizą książki Anatolija Golicyna "Nowe kłamstwa w miejsce starych". W podsumowaniu zastanawiam się nad empiryczną wiarygodnością przewidywań Golicyna i przyczynami popularności jego poglądów w Polsce na przełomie 1989 i 1990 r. w radykalnym nurcie opozycji.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26394
ISBN: 978-83-8229-152-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzechczyn_2021_Anatomia spiskowych teorii dziejów.pdf276.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons