Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26771
Title: Umiędzynarodowienie uczelni badawczych i ich widzialność w świecie
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: współpraca naukowa
współpraca w nauce
współpraca międzynarodowa
współpraca krajowa
polityka naukowa
cykl wiarygodności w nauce
prestiż akademicki
model nauki globalnej
nauka globalna
globalizacja
Issue Date: 3-Dec-2021
Publisher: Poznań: Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM
Citation: Kwiek, M. Umiędzynarodowienie uczelni badawczych i ich widzialność w świecie. Raporty z Badań – Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM, tom VI, Poznań, 2021, ss. 1-77.
Series/Report no.: Raporty z Badań – Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM;VI
Abstract: Niniejszy raport prezentuje analizę bezprecedensowego wzrostu międzynarodowej współpracy badawczej w Europie pod kątem rozkładu współautorstwa i cytowań publikacji globalnie indeksowanych w ostatniej dekadzie (lata 2009-2018). Dynamika zmian wyłaniająca się z tej analizy jest następująca: rosnący poziom współpracy międzynarodowej odciąga najważniejsze systemy europejskie od współpracy instytucjonalnej, przy stabilnej i silnej współpracy krajowej. Krajowa produkcja naukowa, czyli całkowita liczba publikacji pozostaje na stałym poziomie, a cały wzrost liczby publikacji w badanym okresie należy przypisać międzynarodowym publikacjom współautorskim, które stają się już nie tyle najważniejszą, co jedyną siłą napędową wzrostu liczby publikacji w Europie. Bardzo to ważna konkluzja w kontekście Polski: potencjał rozwoju nauki w ramach współpracy krajowej – z którego aktualnie korzystamy – będzie się stopniowo wyczerpywał i wtedy kluczem do utrzymania konkurencyjności polskiej nauki będzie wyłącznie współpraca międzynarodowa. Na razie, podobnie jak inne kraje dołączające do globalnej nauki, korzystamy z renty opóźnionego startu do udziału w jej zmaganiach. W związku z pojawieniem się globalnej usieciowionej nauki, w której rola polityki krajowej we współpracy spada, a rola naukowców rośnie, kluczem do rozwoju współpracy w Europie (oraz w Polsce) jest gotowość poszczególnych naukowców do podejmowania współpracy międzynarodowej. Naukowcy współpracują na arenie międzynarodowej wtedy, kiedy jest to dla nich opłacalne pod względem prestiżu akademickiego, uznania naukowego i dostępu do finansowania badań, co sugerują trzy zaproponowane tutaj modele (model cyklu wiarygodności w nauce, model maksymalizacji prestiżu i model nauki globalnej). Łączna liczba analizowanych w tym raporcie artykułów indeksowanych w bazie Scopus wyniosła 5,5 miliona, w tym 2,2 miliona artykułów napisanych w ramach współpracy międzynarodowej.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26771
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6 Kwiek Raport 2. Umiedzynarodowienie i widzialność_o.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons